โซเชี่ยล

ควรเล่นโซเชียลเป็นเวลาเพื่อสายตาที่ดีและสุขภาพที่ดี

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเล่นโซเชียลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรที่จะมองข้าม เพราะการเล่นโซเชียลนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองจะต้องมองถึงความสำคัญให้มากๆ เรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองเลือกว่าเราอยากที่จะเลือกอย่างไรมากที่สุด

เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับโซเชียลทั้งในด้านบวกและด้านลบเราควรที่จะต้องหมั่นตรวจดูว่าอะไรสมควรหรืออะไรไม่สมควรที่จะเลือกดูทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราเองควรที่จะใส่ใจ การที่เรามีกฎระเบียบในตนเองนั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยเราก็จะได้มีสายตาและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย

ทุกคนที่จะเล่นโซเชียลนั้นแน่นอนว่าหากเล่นนานเกินไปสายตาอาจจะมีความผิดปกติ หรือสายตาสั้นก็ได้อีกเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดคือเราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และเป็นคนที่รู้จักที่จะแบ่งเวลาหรือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดเพราะการเล่นโซเชียลหรือการใช้สื่อในการดำเนินชีวิตนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราเองจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย

ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะหันกลับมาทำความเข้าใจเพราะการเล่นโซเชียลมากเกินไป สายตาเราอาจจะฟ่าฟางหรือสายตาอาจจะพร่ามัวก็เป็นได้ เราเองจึงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะว่าร่างกายของเราเองถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักร่างกายของเรา อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดอีกด้วย

สายตาของคนเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างไวเพราะสายตาสำคัญอย่างมาก การเสพสื่อจากโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ควรที่จะเชื่อทั้งหมดเราควรที่จะพิจารณาหรือมีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนเพื่อตัวของเราเอง  แล้วเราเองจะได้ไม่หลงงมงายที่มากเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากที่สุดเพราะการที่เราเสพข่าวที่ผิดๆนั้นก็เป็นผลเสียแก่ตัวเราเองได้อีกเช่นกันเพราะจะทำให้เราอาจจะระแวงมากไป แต่ถ้าเราใช้สติในการไตร่ตรองก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราระวังตัวเองอย่างพอดี ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความประมาทนั่นเอง การที่เรารู้จักที่จะระวังตัวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างที่สุดด้วย

ตรวจสอบ IT

ตรวจสอบ IT คืออะไร

 

ตรวจสอบ IT

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เป้นเรื่องที่รุดหน้าไปไกลมาก เมื่อ IT นำมาซึ่งความเจริง มีประโยชน์ แต่ก็มีโทษและมีความเสี่ยงต่อการใช้งานเช่นกัน  การตรวจสอบ IT หรือไอที audit เป็นการตรวจสอบภายในองค์กรที่มีมายาวนานแล้ว เริ่มต้น มาจากการตรวจสอบงบการเงินและตัวเลขทางบัญชีแต่เนื่องด้วยตัวเลขนั้นมีจำนวนมหาศาลขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ละองค์กรจึงต้องหันมาพึ่งตัวช่วยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการและการจัดการบัญชีและงบการเงินขององค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบไอทีและมีอาชีพใดที่เกิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในส่วนนั้น การทำหน้าที่ของ it auditor  คือทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบ มีเรื่องราวมากมายที่จะต้องบริหารจัดการและเข้าไปควบคุมดูแล ให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอย ตั้งแต่การควบคุมภายในทั่วไป ไปจนถึงการควบคุมภายในเฉพาะงาน ซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

การตรวจสอบ  ทางด้าน General control หรือการตรวจสอบควบคุมภายในทั่วไป เป็นการควบคุมที่ต้องอาศัยนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลักในการควบคุมกิจกรรมขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะประกอบด้วยการควบคุมทางด้านบุคลากร การควบคุมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ การควบคุมภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบแผนกฉุกเฉินการกู้คืนระบบงาน  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในทั่วไป จะเป็นการแตกยอดออกมาจากการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คข้อมูลโดยผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผล

 

การตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะงาน หรือ แอปพลิเคชันคอนโทรล เป็นการควบคุมรายการข้อมูลในแต่ละระบบงานที่เฉพาะเจาะจงให้มีความถูกต้องและครบถ้วนมากเป็นพิเศษโดยจะต้องอาศัยกระแสของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของการควบคุม ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมดูแลระบบงานและโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ

 

จากทั้งหมดนี้เราคงจะพอเข้าใจว่าตรวจสอบ IT คืออะไรและทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบระบบไอทีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรอย่างคงมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยจากการโดนโจรกรรมข้อมูลเนื่องจากที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกดักฟังข้อมูลที่สำคัญของบริษัทหรือจะเป็นการโจรกรรมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงการเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลภายในองค์กรสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น เราเรียกโดยรวมว่าเป็นการโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์ฝีมือดีดังนั้นในปัจจุบันนี้ จึงจำเป็นต้อง มีการควบคุมดูแล ด้วยการตรวจสอบและมีการจัดทำ การป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกนั่นเอง

โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมในสมัยนี้

Smartphones

เทคโนโลยีในตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะพัฒนาไปให้ไกลได้อีกไม่มีวันสิ้นสุด ในปัจจุบันนี้มีคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นไป มีการคิดอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่จะทำให้มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาอีกมากมาย

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเราจึงควรที่จะคิดให้ดีก่อนว่าเราจะทำอะไรดีที่จะคว้าวิกฤตในตอนนี้ที่ยังไม่บูมให้เป็นโอกาสขึ้นมาเผื่อในอนาคตวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดนั้นอาจจะสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมในสมัยนี้อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นมีความกว้างไกลอย่างมากเลยเราควรที่จะศึกษาดูให้ดีว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั้นทำอย่างไรถึงจะมีความล้ำค่าขึ้นมาได้

หลายๆอย่างเราต้องช่วยกันคิดบางคนคิดแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำเป็นรายงานหรือหน้าปกละสามารถสั่งปริ้นออกมาทางโทรศัพท์ได้เลยแบบนี้จะทำให้ไม่เสียเวลาและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้ นวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นั้นมีมากมายหลากหลายอย่างเลยเราจึงต้องเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้มากๆหากเราเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้แล้วนั้นทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราไม่ต้องกังวลใจอีกด้วย

หลายอย่างนั้นเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากคนเราถ้าอยากที่จะเก่งนั้นเราจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีเพื่อที่จะได้นำตัวเองมาพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากให้เรามีเทคโนโลยีขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นเรากำลังที่จะได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดเลย หลายๆคนก็ยังคงมองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญขอบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี่แหละที่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดจีพีเอสเพื่อใช้ในการนำทาง หากเราไม่มีจีพีเอสรับรองว่าเราต้องหลงทางอย่างแน่นอนไม่มีใครหรอกที่ไม่พึ่งเทคโนโลยีในการเดินทาง

ใครๆก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีในการเดินทางด้วยกันทั้งนั้นอย่างกูเกิ้ลแม็พคนที่คิดค้นแอพพลิเคชั่นนี้มีเงินมากมายมหาศาลเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้หมดทุกเส้นทางไม่ว่าทางจะรถติดหรือไม่ติดกูเกิ้ลแม็พสามารถที่จะคำนวณเวลาให้กับเราได้อย่างง่ายดายเลย ทุกๆอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราควรรีบจะไขว่คว้าให้ได้มากที่สุดยิ่งเราไขว่คว้าได้มากที่สุดนั้นก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเราเองด้วยไม่มีใครมาทำให้ชีวิตของเราดีนอกจากตัวเอง