ตรวจสอบ IT

ตรวจสอบ IT คืออะไร

 

ตรวจสอบ IT

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เป้นเรื่องที่รุดหน้าไปไกลมาก เมื่อ IT นำมาซึ่งความเจริง มีประโยชน์ แต่ก็มีโทษและมีความเสี่ยงต่อการใช้งานเช่นกัน  การตรวจสอบ IT หรือไอที audit เป็นการตรวจสอบภายในองค์กรที่มีมายาวนานแล้ว เริ่มต้น มาจากการตรวจสอบงบการเงินและตัวเลขทางบัญชีแต่เนื่องด้วยตัวเลขนั้นมีจำนวนมหาศาลขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ละองค์กรจึงต้องหันมาพึ่งตัวช่วยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการและการจัดการบัญชีและงบการเงินขององค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบไอทีและมีอาชีพใดที่เกิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในส่วนนั้น การทำหน้าที่ของ it auditor  คือทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบ มีเรื่องราวมากมายที่จะต้องบริหารจัดการและเข้าไปควบคุมดูแล ให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอย ตั้งแต่การควบคุมภายในทั่วไป ไปจนถึงการควบคุมภายในเฉพาะงาน ซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

การตรวจสอบ  ทางด้าน General control หรือการตรวจสอบควบคุมภายในทั่วไป เป็นการควบคุมที่ต้องอาศัยนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลักในการควบคุมกิจกรรมขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะประกอบด้วยการควบคุมทางด้านบุคลากร การควบคุมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ การควบคุมภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบแผนกฉุกเฉินการกู้คืนระบบงาน  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในทั่วไป จะเป็นการแตกยอดออกมาจากการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คข้อมูลโดยผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผล

 

การตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะงาน หรือ แอปพลิเคชันคอนโทรล เป็นการควบคุมรายการข้อมูลในแต่ละระบบงานที่เฉพาะเจาะจงให้มีความถูกต้องและครบถ้วนมากเป็นพิเศษโดยจะต้องอาศัยกระแสของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของการควบคุม ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมดูแลระบบงานและโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ

 

จากทั้งหมดนี้เราคงจะพอเข้าใจว่าตรวจสอบ IT คืออะไรและทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบระบบไอทีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรอย่างคงมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยจากการโดนโจรกรรมข้อมูลเนื่องจากที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกดักฟังข้อมูลที่สำคัญของบริษัทหรือจะเป็นการโจรกรรมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงการเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลภายในองค์กรสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น เราเรียกโดยรวมว่าเป็นการโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์ฝีมือดีดังนั้นในปัจจุบันนี้ จึงจำเป็นต้อง มีการควบคุมดูแล ด้วยการตรวจสอบและมีการจัดทำ การป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกนั่นเอง

TOA เคมีภัณฑ์

หลักการเลือกร้านขายเคมีภัณฑ์คุณภาพ

การซื้อเคมีภัณฑ์จากร้านขายเคมีภัณฑ์ต้องดูเรื่องใด

ในชีวิตเราซึ่งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีเรื่องต่างๆมากมายเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือการทำงาน การทำเกษตรสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ลืมแม้กระทั่งอาชีพที่ต้องหยิบจับ ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือประเภทที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมืออุปโภคและบริโภคในปัจจุบันนี้บางชิ้นบางอัน คือเคมีภัณฑ์ที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้เลย เมื่อมีความจำเป็นต่อการใช้งานเราจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อ เคมีภัณฑ์เหล่านั้น จาก ร้านขายเคมีภัณฑ์  ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด วิธีการ สำหรับการเลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ต้องดูเรื่องใดเป็นองค์ประกอบบ้างเราไปดูกัน

ร้านเคมีภัณฑ์

  • ดูฉลากกำกับ เคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ดีจะต้องมีฉลากหรือป้ายฉลากกำกับเพราะในปัจจุบันสินค้าแทบทุกอย่างต้องมีการระบุชนิดของสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าวันผลิตวันหมดอายุรวมไปถึง ข้อควรระวังต่างๆในการใช้งาน  เฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทสารเคมีที่มีอันตรายการมีฉลากกำกับอย่างถูกต้องจะช่วยให้การใช้งานเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นและเราเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น คุณสมบัติของสารเคมีต่างๆจำเป็นต้องระบุไว้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้องมากที่สุด และอย่าติดป้ายฉลากกำกับสลับกันโดยเด็ดขาดเพราะในส่วนของสารเคมีคือสารตั้งต้น ที่มาประกอบการทำให้เกิดเคมีภัณฑ์หรือแม้แต่สินค้าบางชนิดที่เป็นสารเคมีโดยเฉพาะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและผลเสียจากการใช้งาน
  • ต้องปิดฝาสนิทมิดชิดทุกขวดทุกกล่อง บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากของการเลือกซื้อเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีเนื่องจากสารเคมีต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังการสูดดมหรือต่อชีวิตในกรณีที่ บรรจุภัณฑ์บรรจุปิดไม่สนิทอาจจะทำให้เราต้องสูดดมสารเรานั้นเข้าไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จนทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะจนทำให้เป็นลมได้หรือถ้าหากเราเกิดสัมผัสสารเคมีนั้นเข้าไปโดยที่ไม่ทันได้ระวัง อาจจะทำให้มีผลเสียต่อผิวหนังหรือร่างกายของเราได้เช่นกัน บรรจุภัณฑ์ที่ปิดฝาไม่สนิทจึงเป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรเลือกซื้อมาไว้ใช้งาน เพราะนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายและข้างต้นแล้วอาจจะเกิดผลเสียต่อการใช้งานในระยะยาวได้อีกด้วย

 

การใช้งานสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ทุกชนิดบนโลกใบนี้  เป็นที่เราใช้กันมานานไม่ว่าจะใช้ในบ้านหรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้น เราไม่อาจจะเลี่ยงได้กับการเจอสารเคมีที่มีอันตรายดังนั้นควรมีสติในการใช้งานทุกอย่างเสมอ

 

บุหรี่ไฟฟ้า

ซื้อบุหรี่ไฟฟ้ากับเว็บไซต์ egothai ที่ได้รับความไว้วางใจ

เว็บขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากับราคาที่ตอบโจทย์กับวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสมัยนี้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับวัยรุ่นในปัจจุบันเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นวัยรุ่นและกลุ่มคนที่ทำงานนิยมที่จะใช้กันอย่างมากที่สุด ทุก ๆอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก การที่มีบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนก็ต้องมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในการประกอบการดูดบุหรี่ไฟฟ้า

หลากหลายเรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะบุหรี่ไฟฟ้านั้นต้องใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนจะหาซื้อที่ไหนได้นั้นไม่ยากเลยมีร้านที่แนะนำคือ Egothai ซึ่งมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าขายอย่างมากมายหลายรสชาติด้วยกันแต่นอกจากนี้ก็สามารถที่จะเลือกบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ www.egothai.comได้ตามใจชอบเลยว่าเราอยากที่จะเลือกกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหน

ในตอนนี้มีกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าที่มากมายไม่ว่าจะเป็นกลิ่น องุ่น กลิ่นเมลอน กลิ่นแตงโม กลิ่นมะม่วงแล้วก็อีกหลายๆกลิ่นเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยส่วนมากจะมาจากมาเลเซียเสียส่วนใหญ่ เราสามารถที่จะเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่เว็บขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

เว็บขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นง่ายและสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้าอย่างมากเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็มักที่จะเลือกซื้อและเลือกสั่งได้ไม่ยาก การเลือกซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากเว็บขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปซื้อสินค้าเอง เพียงเราเลือกกลิ่นหรือนิโคตินที่เราต้องการแล้วสอบถามจากทางร้านว่าเราอยากได้กลิ่นไหนมีของไหม หากมีของก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้จากนั้นก็ทำการชำระเงินแล้วก็รอสินค้าได้เลยที่บ้าน

จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า Egothai

ราคาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแพงไหม

เรื่องของราคาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นราคาก็ขึ้นอยู่กับกลิ่นและปริมาณนิโคตินหรือปริมาณมิลลิลิตร ทุก ๆอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจอย่างมากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องการดูดบุหรี่ไฟฟ้า หลายๆสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามผ่านเลยเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

อย่างเว็บขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคนนิยมเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้านั้นก็จะเป็น www.egothai.com เพราะมีตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้เลือกซื้ออย่างมากตามสไตล์หรือรสชาติที่ตนเองต้องการเพราะเราซื้อครั้งหนึ่งนั้นระยะเวลาในการใช้งานก็ใช้ได้หลายอาทิตย์เลยหากเป็นคนที่ดูดไม่เยอะ แต่หากคนที่เน้นดูดบุหรี่ไฟฟ้าเยอะๆก็ควรซื้อไว้หลายๆขวดหน่อยเพื่อเวลาที่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมดจะได้ไม่ขาดตอนในการดูดเพราะกว่าจะส่งถึงบ้านอย่างน้อยก็มีการใช้เวลาในการส่งประมาณ2-3วันก็เป็นได้อีกด้วย

น้ำมันเสน่ห์

น้ำมันเสน่ห์สายขาวที่หลายคนไม่รู้

น้ำมันเสน่ห์น้ำมันพรายคืออะไรน่ากลัวอย่างที่คิดหรือไม่

เมื่อพูดถึงเรื่องของมหาเสน่ห์หรือการทำเสน่ห์สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงก็คือน้ำมันพราย ซึ่งว่ากันว่าเป็นน้ำมันเสน่ห์ที่จะช่วยให้ผู้ที่บูชามีความสมหวังในเรื่องของความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่หลายคนประสบพบเจอ คือความไม่สมหวังในความรักหรือคู่ครองคนรักเปลี่ยนไปแม้กระทั่งการที่เราอยากจะให้คนที่เรารักนั้นมีความ รักใคร่ปรารถนาและชื่นชอบในตัวเรา การทำน้ำมันพรายจึงกลายเป็น น้ำมันเสน่ห์ที่หลายคนหวังจะพึ่งพาและฝากความหวังเอาไว้นั่นเอง

ตำนานความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันพรายหรือน้ำมันเสน่ห์มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า มากมายที่ทำให้เรารู้สึกกลัวและเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องเล่าที่เรามักจะได้ยินล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องในแง่ลบทั้งสิ้นหลายคนจึงอาจจะยังกังวล ว่าการใช้น้ำมันเสน่ห์หรือน้ำมันพรายจะเป็นอันตรายหรือส่งผลไม่ดีกับชีวิตหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

น้ำมันเสน่ห์

น้ำมันเสน่ห์หรือน้ำมันพรายสายขาว เป็นน้ำมันที่ปลุกเสกขึ้นและหุงมาจากว่านมหาเสน่ห์โดยตรงซึ่งในการหุงหรือการปลุกเสกแต่ละครั้งก็จะใช้ว่านรวมกว่า 100 ชนิดอีกทั้งยังใช้มวลสารอื่นๆที่มีผลทางด้านเสน่ห์โดยตรง และเนื่องจากนี่คือน้ำมันพรายทรายขาวดังนั้นจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ได้มาจากศพหรือไม่มีชิ้นส่วนใดๆที่ได้มาจากศพเป็นส่วนผสมพูดมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะยังฝังใจและจำภาพในหนังสือละครที่เราเคยดูเกี่ยวกับการนำน้ำมันพรายมาใช้และกระบวนการทำน้ำมันพราย ที่จะต้องใช้ศพตายโหงและผู้ที่ประกอบพิธีต้องเป็นปรมาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าจิตใจกล้าแข็ง เพราะต้องใช้วิชาอาคมในการสะกดวิญญาณของศพนั้นแล้วจึงนำไฟที่ได้มาจากเทียนเวทมนตร์ซึ่งเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ความยาวเท่า 1 ศอกครูธรรมและใช้ไส้เทียนที่ทำจากได้ 80 เส้นมาปั้นเป็นไส้ระหว่างที่ปั้นได้ก็จะต้องบริกรรมคาถาอาคมสะกดวิญญาณไปด้วยโดยไม่ให้ขาดซอลจนกระทั่งวิธีการทำเทียนอาคมเสร็จสิ้นจึงนำมาใช้ในการลนที่รอบๆข้างของสมดั่งที่เราได้ดูใน ละครนั้นล่ะค่ะ  แต่น้ำมันที่ได้ การทำพิธีกรรมนี้จะได้เพียงแค่ 5-10 หยดเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องนำมาปลุกเสก รวมกับน้ำมันจันทร์หอมที่ผ่านการเคี่ยวผสมกับว่านมหามงคลหลากหลายชนิดเพื่อดับกลิ่นเหม็นสาบของน้ำมันที่ลนมาได้

ซึ่งจะตรงกันข้ามกับน้ำมันเสน่ห์หรือน้ำมันพรายสายขาวที่ใช้ว่านมหาเสน่ห์เพียงอย่างเดียวในการปลุกเสกโดยที่ไม่มีการใช้น้ำมันจากสมดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นในการใช้งาน จึงค่อนข้างมีความปลอดภัยและผู้ใช้ไม่ต้องกลัวว่าของจะเข้าตัว เพราะของที่ได้นั้นคือของขาวสะอาดบริสุทธิ์และให้เรานำไปใช้ในทางที่ถูกต้องไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ทำในสิ่งที่ผิดจารีตหรือศีลธรรมเราก็จะสามารถใช้น้ำมันเสน่ห์ได้อย่างสบายใจและไม่เกิดอันตรายขึ้นในภายหลังอย่างแน่นอน

 

รถสามล้อไฟฟ้า

เลือกมอเตอร์ไซค์สามล้อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

วิธีการเลือกรถมอเตอร์ไซค์สามล้อ ให้เหมาะกับการใช้งาน

               ยานพาหนะในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบัส รถตู้ เป็นต้น การแบ่งประเภทของยานพาหนะนั้นมีหลากหลายแบบ เช่น แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามจำนวนล้อ แบ่งตามข้อดีหรือจุดเด่น เป็นต้น  รถสามล้อเป็นยานพาหนะที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิต รถมอเตอร์ไซค์สามล้อ ขึ้นมาใช้อีกด้วยค่ะ

รถมอเตอร์ไซค์สามล้อนั้นเป็นรถที่เกิดการดัดแปลงจากรถสามล้อที่ทำมาจากจักรยานปรกตินั่นเอง เนื่องจากในปัจจุบันรถจักรยานไม่เป็นที่นิยมใช้ในท้องถนนหรือในที่ที่มีการจราจรที่ตัดขัด เพราะจะทำให้การเดินทางยิ่งช้าลง ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความเร็วหรือว่ามีธุระเร่งด่วนนั่นเองค่ะ ดังนั้น การนำรถมอเตอร์ไซค์มาพ่วงแทนรถจักรยานนั่นเอง เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและเพื่อพัฒนารถที่ใช้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หากคุณกำลังเลือกรถสามล้อมอเตอร์ไซค์ เราขอแนะนำหลักในการเลือกรถ ดังนี้ค่ะ

SEV-FLEX1                         SEV TL2

ราคา

การเลือกรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนั้น อย่างแรกที่คุณควรจะพิจารณา ก็คือ ราคาของตัวรถ นั่นเองค่ะ เพราะหากว่าตัวรถนั้นมีราคาที่ไม่แพงมากนัก ดูคุณสมบัติโดยรวมแล้วสามารถใช้ได้ ก็จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนรถสามล้อที่มีราคาสูง หากคุณคิดว่ามีจุดเด่นที่สามารถนำมาใช้งานได้ดีก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากค่ะ เช่น ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ประหยัดน้ำมัน เป็นต้น

SEV CANDY1           SEV GENDAI

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

รถมอเตอร์ไซค์สามล้อหรือรถประเภทอื่น ๆ ก็มักจะมีการเลือกที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเสียเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ ดังนั้น หากคุณต้องการเลือกซื้อรถหนึ่งคัน คุณต้องคำนึงก่อนว่ารถที่คุณต้องการนำไปใช้นั้นเป็นรถประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร ใช้เพื่อทำอะไร เป็นต้น เป็นหลักการเลือกง่าย ๆ ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็คงเป็นหลักที่สามารถใช้เลือกรถที่คุณต้องการได้เลย หากว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์ใดอีก เท่านี้คุณก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานของตนเองได้แล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

SEV-MJ800-yellow

คุณภาพของรถและล้อเสริม

มาดูกันที่คุณภาพของรถ มอเตอร์ไซค์ สามล้อกันบ้าง ว่าก่อนจะซื้อรถสามล้อเราควรตรวจสอบอะไรกันบ้าง แน่นอนว่าต้องตรวจตัวเครื่องของรถและล้อที่เสริมมาใช่ไหมล่ะคะ เพราะว่าส่วนประกอบของรถเหล่านี้ หากไม่เลือกหรือตรวจสอบให้อาจส่งผลกระทบเมื่อใช้งานได้ เพื่อความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตคุณ ก็ควรเช็คก่อนซื้อ เช็คก่อนใช้ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของคุณนะคะ เพียงใช้หลักในการเลือกซื้อไม่มาก คุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สามล้อได้ไม่ยากเลยค่ะ

ซื้อเครื่องฟอกอากาศไม่ทัน มีอะไรป้องกันฝุ่น PM 2.5 แทนได้บ้าง

สถานการณ์ฝุ่นนั้นยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ และเมื่อดีขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นอันตรายอีกเมื่อไหร่ ในนยุคที่ไม่สามารถควบคุมฝุ่นได้แบบนี้ทำให้หลายๆคนเริ่มกังวลและมองหาเครื่องฟอกอากาศ แต่เครื่องฟอกอากาศก็ยังดันขาดตลาด มารู้จักกับวิธีการรับมือกับฝุ่นในกรณีที่ไม่มีเครื่องกรองอากาศกัน

มีอะไรป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้บ้าง

  1. หน้ากากอนามัย

หลายคนที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศไม่ทันก็ไม่ต้องกังวล เพราะ ว่าความจริงแล้วปัญหาของฝุ่นละอองนั้นมาจากมลพิษที่อยู่นอกบ้าน ซึ่งคุณก็คงไม่สามารถพกเครื่องฟอกอากาศไปด้วยทุกที่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในการออกจากบ้านช่วงนี้ก็คือการใช้หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่เป็น N95 รวมถึงวิธีกาใส่หน้ากากที่ถูกต้อง

เครื่องปรับอากาศ

2. เครื่องปรับอากาศ

ถ้าหากใครทีเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว แล้วอยากที่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเพื่อสุขภาพของคุณแต่ว่ากลับไม่สามารถหาซื้อได้เพราะของขาดตลาด อีกหนึ่งทางเลือกก็คือ ซื้อเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องฟอกอากาศไปเลยในตัว

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศที่รวมอยู่ในแอร์คอนดิชั่น หรือเครื่องปรับอากาศให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อ สามารถปกป้องคุณจากฝุ่นละอองได้อย่างมั่นใจ

 

ฟิตเตอร์กรองฝุ่น

3. ฟิตเตอร์กรองฝุ่น

 สำหรับใครที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว แต่ยังกังวลเรื่องฝุ่นละอองและคิดว่าการซื้อแอร์เครื่องใหม่นั้นราคาอาจจะสงจนเกินไปก็สามารถซื้อ ฟิตเตอร์กรองฝุ่นที่สามารถติดติดตั้งเข้ากับแผ่นฟอกอากาศของแอร์ตัวเดิมที่คุณมีอยู่ เพื่อกรองฝุ่นให้ได้มากขึ้นก็ได้เช่นกัน ซึ่งเจ้าแผ่น ฟิลเตอร์นี้ก็มีทั้งสำหรับ แอร์ในบ้าน และ สำหรับติดตั้งที่กรองแอร์รถยนต์ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล จาก https://shopee.co.th/blog

 

 

 

 

โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมในสมัยนี้

Smartphones

เทคโนโลยีในตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะพัฒนาไปให้ไกลได้อีกไม่มีวันสิ้นสุด ในปัจจุบันนี้มีคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นไป มีการคิดอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่จะทำให้มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาอีกมากมาย

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเราจึงควรที่จะคิดให้ดีก่อนว่าเราจะทำอะไรดีที่จะคว้าวิกฤตในตอนนี้ที่ยังไม่บูมให้เป็นโอกาสขึ้นมาเผื่อในอนาคตวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดนั้นอาจจะสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมในสมัยนี้อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นมีความกว้างไกลอย่างมากเลยเราควรที่จะศึกษาดูให้ดีว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั้นทำอย่างไรถึงจะมีความล้ำค่าขึ้นมาได้

หลายๆอย่างเราต้องช่วยกันคิดบางคนคิดแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำเป็นรายงานหรือหน้าปกละสามารถสั่งปริ้นออกมาทางโทรศัพท์ได้เลยแบบนี้จะทำให้ไม่เสียเวลาและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้ นวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นั้นมีมากมายหลากหลายอย่างเลยเราจึงต้องเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้มากๆหากเราเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้แล้วนั้นทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราไม่ต้องกังวลใจอีกด้วย

หลายอย่างนั้นเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากคนเราถ้าอยากที่จะเก่งนั้นเราจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีเพื่อที่จะได้นำตัวเองมาพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากให้เรามีเทคโนโลยีขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นเรากำลังที่จะได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดเลย หลายๆคนก็ยังคงมองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญขอบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี่แหละที่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดจีพีเอสเพื่อใช้ในการนำทาง หากเราไม่มีจีพีเอสรับรองว่าเราต้องหลงทางอย่างแน่นอนไม่มีใครหรอกที่ไม่พึ่งเทคโนโลยีในการเดินทาง

ใครๆก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีในการเดินทางด้วยกันทั้งนั้นอย่างกูเกิ้ลแม็พคนที่คิดค้นแอพพลิเคชั่นนี้มีเงินมากมายมหาศาลเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้หมดทุกเส้นทางไม่ว่าทางจะรถติดหรือไม่ติดกูเกิ้ลแม็พสามารถที่จะคำนวณเวลาให้กับเราได้อย่างง่ายดายเลย ทุกๆอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราควรรีบจะไขว่คว้าให้ได้มากที่สุดยิ่งเราไขว่คว้าได้มากที่สุดนั้นก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเราเองด้วยไม่มีใครมาทำให้ชีวิตของเราดีนอกจากตัวเอง

5 เรื่องของ โสกราตีส ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

Socrates

โสกราตีสคือหนึ่งในแรงบรรดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับปรัชญาตะวันตก มีชื่อเสียงมาจากสติปัญญาและมุมมองที่เขามีต่อสังคมรวมไปถึงจุดจบอันน่ากลัวของเขา แม้แต่คนที่ไม่เคยอ่านประวัติของเขาอย่างจริงจังก็ยังรู้เลยว่าเขาเป็นคนมีความรู้และเป็นบุคคลสำคัญ สำหรับในบทความนี้เราได้รวมเรื่องราวของโสกราตีสที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้มาก่อนให้ทุกท่านได้อ่านสะสมความรู้กัน

1.เขามีลูกศิษย์เป็นพวกทรราชอยู่ 1 คน

ลูกศิษย์คนนี้มีชื่อว่า “Critias” เป็นศิษย์ของโสกราตีสที่มีชื่อเสียงมากอีกคนหนึ่ง นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วยังเป็นนักการเมืองแถมยังไปเข้ากลุ่ม 30 ทรราชซึ่งมีการปกครองแบบเผด็จการ คนกลุ่มนี้เคยได้รับการแต่งตั้งจากสปาร์ต้าให้ทำหน้าที่ปกครองเอเธนส์ หลังจากที่พวกเขาปกครองไปได้แค่ 8 เดือนก็มีประชากรของเอเธนส์ถูกสังหารไปทั้งหมด 5%

2.ฉลาดแต่ขี้เหร่

นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงของโสกราตีสที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง รายงานตรงกันว่าลักษณะของโสกราตีสมี 2 อย่าง คือเป็นคนฉลาดและมีความรู้มาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนหน้าตาขี้เหร่และไม่มีเสน่ห์เลยสักนิดเดียว มีบันทึกว่าเขาเป็นคนตาโป่ง , มีจมูกคว่ำหักลงมา แล้วก็มีริมฝีปากบวม ชอบเดินเท้าเปล่าและไม่เคยใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าของตัวเองเลยแม้แต่น้อย

3.จุดจบของโสกราตีส

ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันจนทุกวันนี้ว่าเขาถูกบังคับให้ดื่มยาพิษจนเสียชีวิต หรือว่าเขาเป็นฝ่ายเลือกที่จะยอมดื่มยาพิษเองกันแน่ และเมื่ออ้างอิงจากคำบอกเล่าของเพลโต โสกราตีสได้รับโอกาสให้หลบหนีในระหว่างที่เขากำลังถูกคุมขัง ถึงแม้ว่าพวกเพื่อนฝูงจะพยายามขอร้องให้เขาหนีไป แต่โสกราตีสกลับเลือกที่จะไม่หนี

เพลโตยังอธิบายเหตุผลของโสกราตีสอีกด้วยว่า ถ้าหากว่าเขาเลือกที่จะหนีไป จะทำให้เขากลายเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่กลัวความตายและการลงโทษจากเมืองของเขา นอกจากนั้นพวกเพื่อนๆที่มาช่วบเขาแหกคุกก็จะโดนลงโทษไปด้วย และไม่ว่าเขาจะหนีไปที่ไหน เขาก็อาจสร้างศัตรูขึ้นมาอีกอยู่ดี

4.ลูกของโสกราตีส

อ้างอิงจากคำบอกเล่าของอริสโตเติล ทำให้ได้ทราบว่าลูกของโสกราตีสนั้น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นคนมีความสามารถสูงเหมือนพ่อแต่อย่างใด อริสโตเติลยังเน้นอีกด้วยว่าพวกลูกๆของโสกราตีสนั้น “ทั้งโง่และหัวช้า” แต่หลายคนเชื่อว่าบางทีอาจเป็นแค่การแสดงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกตัวเองถูกบังคับให้ดื่มยาพิษเหมือนกับพ่อ

5.เพื่อนแท้ของโสกราตีส

เขามีเพื่อนชื่อ “เอลซีไบเดส” ซึ่งคอยสนับสนุนเขาในทุกเรื่อง สาเหตุที่ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนกันก็เพราะว่าเคยออกรบด้วยกัน นอกจากนั้นโสกราตีสยังเคยช่วยชีวิตของ “เอลซีไบเดส” ถึงสองครั้งในสมรภูมิ Potidaea และ Delium ต่อมาเมื่อโสกราตีสถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สร้างความเสื่อมของศาสนา เอลซีไบเดสเองก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของพวกที่อยู่ในศาลอีกด้วยว่าเป็นพวกทุจริตคอรัปชั่นกันทั้งสองคน หลังจากที่โสกราตีสเสียชีวิตได้ไม่กี่ปี เขาก็ถูกลอบสังหาร

9 ข้อเท็จจริงของนิยายชุดเมาคลีลูกหมาป่า ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

นิยายเรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1894 เป็นเรื่องราวของเด็กชายชื่อเมาคลี ซึ่งเติบโตมากับการเลี้ยงดูของหมาป่า เป็นหนึ่งในนิยายที่คนนับล้านคนตกหลุมรัก มีเนื้อเรื่องที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนทุกเพศทุกวัย และเหล่าตัวละครสัตว์ป่าที่น่าสนใจกับความสนุกของเนื้อเรื่องทำให้มันกลายเป็นหนังสือที่พ่อแม่ต้องอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนอนอยู่เป็นประจำ

นอกจากจะเป็นหนึ่งในนิยายที่โด่งดังมากที่สุดในโลกและเป็นความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายคนแล้ว แต่ก็ยังมีข้อเท็จจริงของนิยายเรื่องนี้ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อนไปชมกันเลย

 

1.การ์ตูนเรื่องสุดท้ายในชีวิตของ วอลต์ อีเลียส ดิสนีย์ – ในปี ค.ศ.1967 บริษัท “WALT DISNEY” เคยเอานิยายเมาคลีมาสร้างเป็นภาพยนต์การ์ตูน สามารถทำรายได้อย่างถล่มทลาย คนเขียนบทคนแรกคือ “Bill Peet” เขาเขียนบทออกมามืดมนเกินไปหน่อย เลยเปลี่ยนมือไปให้ “Floyd Norman” เขียนบทแทน โดยคนที่เข้ามาคุมงานก็คือ “วอลต์ อีเลียส ดิสนีย์” ผู้ก่อตั้งบริษัท “WALT DISNEY” เขาต้องการให้ออกมาเป็นการ์ตูนที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนดูซึ่งเป็นแก่นแท้ของการ์ตูนในบริษัทนี้

แต่ตัวเขาเสียชีวิตจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันด้วยโรคมะเร็งปอด โดยที่การ์ตูนเรื่องนี้ยังสร้างไม่เสร็จ ถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องสุดท้ายที่ปิดฉากการทำงานของเขา หลังจากที่บริษัทหยุดทำงานไป 1 วันเต็มๆ ทุกคนก็เดินหน้าสร้างการ์ตูนเรื่องนี้กันต่อ

 

2.ผู้แต่งต้นฉบับได้รับรางวัลโนเบล – นี่เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้แน่ๆ ว่า “รัดยาร์ด คิปลิง” ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานนิยายเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ.1907 แถมยังเป็นนักเขียนคนแรกของอังกฤษที่ได้รางวัลโนเบลอีกด้วย โดยเขาเคยอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียนาน 12 ปี และใช้เรื่องราวที่ตนเคยได้ยินเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายเรื่องนี้

 

3.ชีวิตของ “รัดยาร์ด คิปลิง” ขณะอยู่ในอเมริกา – เขาเป็นคนอังกฤษแต่ว่าเป็นเพื่อนกับนักเขียนชาวอเมริกันชื่อ “Wolcott Balestier” และในปี ค.ศ. 1892 เขาก็ได้แต่งงานกับน้องสาวของ “Wolcott” โดยทั้งคู่ไปสร้างบ้านอยู่ด้วยกันในรัฐเวอร์มอนต์และตั้งชื่อบ้านว่า “Naulakha” ซึ่งเขาได้แต่งนิยายเรื่องเมาคลีที่บ้านหลังนี้นั่นเอง

 

4.ที่จริงแล้วเขาแต่งนิยายเรื่องนี้ให้ลูกเขา – เขาเริ่มร่างบทในขณะที่เขาและภรรยารู้ตัวแล้วว่ากำลังจะมีลูก และลูกสาวของเขาชื่อ “Josephine Kipling” ก็เกิดในปี ค.ศ.1892 ปีเดียวกันกับที่พวกเขาแต่งงานกัน และในหนังสือฉบับพิเศษที่ถูกทำมาเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะนั้นมีข้อความว่า “หนังสือนี้เป็นของ “Josephine Kipling” ซึ่งเขียนโดยพ่อของเธอเอง, พฤษภาคม 1894”

น่าเศร้าที่ลูกสาวของเขาเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมในวัยเพียง 6 ปีเท่านั้น ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของสองสามีภรรยา ต่อมาเขามีลูกสาวชื่อ “Elsie” และลูกชายชื่อ “John Kipling” ซึ่งไปเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 เสียชีวิตด้วยวัย 18 ปี เท่านั้น

 

5.รัดยาร์ด ไม่เคยเข้าไปในป่าที่กล่าวถึงในนิยายเลย – เนื้อเรื่องของนิยายเมาคลีลูกหมาป่านั้นเกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย แต่ว่าพื้นที่ป่าในนิยายจะอยู่ในบริเวณของอุทยานแห่งชาติ “Pench” และก็อุทยานแห่งชาติ “Kanha” แน่นอน ที่อุทยานยังมีป้ายเป็นการ์ตูนเรื่องเมาคลีและระบุว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในนิยายเรื่องนี้อีกด้วย

 

7.เป็นนิยายถูกดัดแปลงเอาไปทำเป็นสื่อต่างๆเยอะมาก – ในเวอร์ชั่นภาพยนต์ถูกสร้างเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1942 ต่อมาในปี ค.ศ.1967 บริษัท “WALT DISNEY” จึงได้นำไปสร้างเป็นการ์ตูนเพลง จนเพลงประกอบการ์ตูนชื่อเพลง “The Bare Necessities” ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสก้า กลายเป็นการ์ตูนที่ทำเงินได้มากเป็นอันดับที่สองของบริษัทวอลท์ ดิสนีย์

 

8.ฉบับนิยายมีเล่มที่สองด้วย – โดยในหนังสือนิยาย “the jungle book” เล่มที่สองนี้มีเนื้อเรื่องของเมาคลีเพิ่มมาอีก 5 ตอน นิยายถูกวางจำหน่ายในปี ค.ศ. 1895

 

9.ความแตกต่างของเนื้อเรื่องในการ์ตูน – ในฉบับการ์ตูนของ “วอลท์ ดิสนีย์” นั้น มีเจ้างูเหลือมจอมสะกดจิตที่ชื่อว่า “Kaa” ซึ่งพยายามจะกินเมาคลีให้ได้ เป็นตัวละครวายร้ายที่ใครๆก็ไม่ชอบเลย แต่ว่าความจริงแล้วในฉบับนิยายนั้นงูตัวนี้เป็นพวกเดียวกันกับเมาคลี และเคยช่วยเมาคลีจากการโดนฝูงลิงโจมตีอีกด้วย ส่วนตัวละครลิงยักษ์ชื่อว่า “King Louie” ก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในฉบับนิยายตั้งแต่แรกแล้ว

 

7 ข้อเท็จจริงของ ถั่วลันเตา ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ถั่วลันเตา เป็นถั่วที่คนทั่วโลกนิยมเอามาทำอาหารหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือชาวเอเชียต่างก็มีเมนูถั่วในแบบของตัวเอง เราสามารถรับประทานถั่วชนิดนี้ได้หมดทั้งฝักโดยไม่ต้องแกะถั่วออกมาก็ได้และยังมีคุณค่าทางสารอาหารหลายอย่าง สามารถใช้ทำกับข้าวหรือจะแกะเม็ดออกมาเคี้ยวเล่นก็ยังได้

ไม่มีใครรู้เรื่องต้นกำเนิดของถั่วชนิดนี้ เป็นไปได้ว่าอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียหรือไม่ก็ปากีสถานหรืออาจจะเป็นอัฟกานิสถาน ต่อมาจึงไปแพร่หลายไปในทวีปยุโรปและเอเชีย

ถั่วลันเตาถูกนำเข้าไปในประเทศอเมริกาหลังจากยุคของ “คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส” และถูกนำเข้าสู่ประเทศจีนในศตวรรษที่ 1 ในปัจจุบันประเทศที่มีการปลูกถั่วลันเตาเยอะมากที่สุดคือ จีน , อินเดียและอเมริกา

 

คุณประโยชน์ของลันเตา

1.ช่วยป้องกันโรคหัวใจ – ถั่วลันเตามีวิตามินซี , แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยป้องกันทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ โพแทสเซียมจะช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดความตึงเครียดในหัวใจกับหลอดเลือด ส่วนวิตามีซีจะช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

2.เพิ่มแร่ธาตุในของมวลกระดูก – ในถั่วลันเตานั้นประกอบไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในกระดูก เช่น ธาตุเหล็ก , โพแทสเซียมและแมงกานีส ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณที่ไม่เยอะมากแต่ก็ยังสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้จริง

3.ช่วยให้สายตาดีขึ้น – วิตามินเอในถั่วลันเตาคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยบำรุงสายตา มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีสารอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายจอประสาทตาและช่วยป้องกันอาการความเสื่อมของจอประสาทตารวมไปถึงป้องกันโรคต้อกระจกอีกด้วย

4.โรคเบาหวาน – การที่ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารจำนวนมากจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้ว่าเส้นใยอาหารจะเป็นคาร์โบไฮเดรต แต่ก็สามารถช่วยควบคุมระดับอินซูลินและกลูโคสในร่างกายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด

5.ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง – ในผักสีเขียวจะมีสารแคโรทีนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสังเคราะห์ของสารก่อมะเร็งในร่างกาย แถมยังช่วยลดปริมาณการสร้างเซลล์มะเร็งอีกด้วย การรับประทานเป็นประจำจะทำให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลดลง ถ้าหากเรากินมันไปทั้งฝักโดยไม่แกะเม็ดออกเราจะได้รับวิตามินซีและเอนไซม์ที่จะช่วยทำลายสารก่อมะเร็งชื่อว่า “ไนโตรซา” ถือถั่วลันเตาว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งได้เลยนะ

6.ช่วยคุมน้ำหนัก – ในถั่วลันเตามีไฟเบอร์ที่จะช่วยให้คุณอิ่มสบายท้องได้ ที่สำคัญคือมีแคลอรี่ต่ำสามารถกินเข้าไปเยอะๆได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดแต่อย่างใด ไฟเบอร์ยังช่วยเรื่องระบบย่อย , เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร , ลดอาการอักเสบในลำไส้ และเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานให้ดียิ่งขึ้น

7.ป้องกันโรคอัลไซเมอร์  , ป้องกันริ้วรอย , โรคไขข้อ , โรคหลอดลมอักเสบ – ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่ในถั่วลันเตามีสารต้านการอักเสบ เพราะถ้าหากร่างกายมีอาการอักเสบมากเกินไปจะทำให้ผิวหนังมีริ้วรอยเร็วขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคหัวใจ