โซเชี่ยล

ควรเล่นโซเชียลเป็นเวลาเพื่อสายตาที่ดีและสุขภาพที่ดี

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเล่นโซเชียลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรที่จะมองข้าม เพราะการเล่นโซเชียลนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองจะต้องมองถึงความสำคัญให้มากๆ เรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองเลือกว่าเราอยากที่จะเลือกอย่างไรมากที่สุด

เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับโซเชียลทั้งในด้านบวกและด้านลบเราควรที่จะต้องหมั่นตรวจดูว่าอะไรสมควรหรืออะไรไม่สมควรที่จะเลือกดูทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราเองควรที่จะใส่ใจ การที่เรามีกฎระเบียบในตนเองนั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยเราก็จะได้มีสายตาและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย

ทุกคนที่จะเล่นโซเชียลนั้นแน่นอนว่าหากเล่นนานเกินไปสายตาอาจจะมีความผิดปกติ หรือสายตาสั้นก็ได้อีกเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดคือเราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และเป็นคนที่รู้จักที่จะแบ่งเวลาหรือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดเพราะการเล่นโซเชียลหรือการใช้สื่อในการดำเนินชีวิตนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราเองจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย

ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะหันกลับมาทำความเข้าใจเพราะการเล่นโซเชียลมากเกินไป สายตาเราอาจจะฟ่าฟางหรือสายตาอาจจะพร่ามัวก็เป็นได้ เราเองจึงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะว่าร่างกายของเราเองถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักร่างกายของเรา อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดอีกด้วย

สายตาของคนเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างไวเพราะสายตาสำคัญอย่างมาก การเสพสื่อจากโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ควรที่จะเชื่อทั้งหมดเราควรที่จะพิจารณาหรือมีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนเพื่อตัวของเราเอง  แล้วเราเองจะได้ไม่หลงงมงายที่มากเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากที่สุดเพราะการที่เราเสพข่าวที่ผิดๆนั้นก็เป็นผลเสียแก่ตัวเราเองได้อีกเช่นกันเพราะจะทำให้เราอาจจะระแวงมากไป แต่ถ้าเราใช้สติในการไตร่ตรองก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราระวังตัวเองอย่างพอดี ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความประมาทนั่นเอง การที่เรารู้จักที่จะระวังตัวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างที่สุดด้วย